MARATON FOTOGRAFICZNY

Edycja 2013


Instytut Francuski w Polsce we współpracy z III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe zaprasza na drugą edycję Frankofońskiego Maratonu Fotograficznego, który odbędzie się

01 czerwca 2013 roku w Rzeszowie.

Do wzięcia udziału w Maratonie zapraszamy drużyny 2-osobowe, które chcą poddać próbie swoją wyobraźnię i możliwości twórcze z aparatem w ręce.

W dniu konkursu każda drużyna będzie miała za zadanie wykonanie czterech fotografii tematycznych (po jednym zdjęciu na każdy temat). Tematy zdjęć zostaną podane w języku francuskim i ogłoszone w „kwaterze głównej” konkursu, tj. na terenie III LO w Rzeszowie: dwa pierwsze o godz. 10.00, a dwa ostatnie o godz. 14.00.

Jury w Rzeszowie przyzna nagrody w skali lokalnej, zaś po zakończeniu konkursu wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej i będą brały udział w głosowaniu internautów z całej Polski i nie tylko.

Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii wiekowych: pierwsza to dzieci/młodzież, druga - dorośli. Wszyscy uczestnicy Maratonu muszą mieć ukończone 14 lat, być entuzjastami języka i kultury Francji oraz lubić fotografię. Zapisy dwuosobowych drużyn są już otwarte na stronie internetowej (w języku polskim) http://institutfrancais.pl/marathon-photo/ i trwają najpóźniej do 26 maja 2013 !

Do zobaczenia na Maratonie...