Skład Zarządu Oddziału Rzeszowskiego:

Przewodnicząca
Helena Leja (NKJO w Rzeszowie)

Z-ca Przewodniczącej
Jadwiga Hogendorf (III LO w Rzeszowie)

Sekretarz
Bernadeta Adamus-Kawka (IV LO w Rzeszowie)

Skarbnik
Anna Osiak (Liceum Sióstr Prezentek w Rzeszowie)