3 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Klasa Uniwersytecka
ZAJĘCIA DLA GIMNAZJALISTÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
poniedziałek, 04 lutego 2013 07:58

Zapraszam uczniów klas trzecich gimnazjów na zajęcia przygotowujące do nauki w klasie „uniwersyteckiej”  III  Liceum Ogólnokształcącego im.Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie z rozszerzonym programem matematyki, fizyki  i informatyki.

Poprawiony: poniedziałek, 11 lutego 2013 11:17
Więcej…
 
Zajęcia dla gimnazjalistów PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
czwartek, 26 stycznia 2012 07:24

Zajęcia dla gimnazjalistów przygotowujące do nauki w klasie “uniwersyteckiej” III LO – informacja w zakładce Klasa uniwersytecka.

 

 
Zajęcia dla gimnazjalistów PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
poniedziałek, 16 stycznia 2012 10:22

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjów na zajęcia przygotowujące do nauki w klasie „uniwersyteckiej” III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie  z rozszerzonym programem matematyki, fizyki  i informatyki.

Więcej…
 
Klasa uniwersytecka - zadania PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
niedziela, 03 kwietnia 2011 19:42

Zamieszczamy przykłady zadań z lat ubiegłych, sposób  ich oceniania. Zapraszamy do obejrzenia następnych przykładów, które zamieścimy 11 kwietnia 2011, na cztery dni przed  planowanym sprawdzianem w dniu 15 kwietnia 2011 roku  w III Liceum Ogólnokształcącym.

Poprawiony: czwartek, 26 kwietnia 2012 04:47
Więcej…
 
Klasa Uniwersytecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
środa, 02 lutego 2011 18:44

Na wniosek Dziekana Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Józefa Tabora  Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Włodzimierz A. Bonusiak i Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie  mgr Stanisław Piekarz podpisali umowę w 2008 roku, na postawie której tworzone są klasy matematyczno–fizyczno–informatyczne pod patronatem Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W roku szkolnym 2010/11, w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie utworzona została trzecia z kolei  klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki zwana krócej  „klasą uniwersytecką”.   Nabór do klasy uniwersyteckiej  przeprowadzony został na warunkach podanych przez III Liceum i na podstawie dodatkowego kryterium, którym był  sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Zajęcia z przedmiotów z programem rozszerzonym prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W cyklu kształcenia dla tej klasy przewidziane się następujące liczby godzin dla uczniów z przedmiotów rozszerzonych:

matematyka:  ( 5,5,5),
fizyka: (3,3,3),
informatyka: (2,2,2).

Część zajęć z fizyki i informatyki będzie realizowana z podziałem na grupy.

Program nauczania, a przede wszystkim sposób jego realizacji  w klasie uniwersyteckiej  jest  ukierunkowany na uczniów o szczególnych predyspozycjach w kierunku przedmiotów ścisłych, ma służyć dalszemu rozwijaniu uzdolnień, przygotowaniu do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i podjęciu świadomego wyboru kierunku studiów wyższych.

Kadra pracująca w tej klasie, stawia sobie także za cel opiekę nad uczniami przygotowującymi się do międzyszkolnych konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Uczestnictwo w takich konkursach jest najlepszym sposobem do odkrywania oraz rozwijania przez uczniów swoich zainteresowań i uzdolnień, a osiągane w nich sukcesy dają motywację do dalszego rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

W bieżącym roku szkolnym na część zajęć, których tematyka dotyczy grafiki komputerowej, animacji i projektowania stron WWW uczniowie będą uczęszczać do laboratoriów Katedry Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, mają okazję do korzystania z profesjonalnego oprogramowania,  funkcjonuje również kółko z grafiki komputerowej i programowania. Podobnie część zajęć z fizyki, w miarę potrzeb, jest przeprowadzona w pracowniach Instytutu Fizyki.

 

Koordynator klasy uniwersyteckiej dr Stanisław Domoradzki

Poprawiony: środa, 16 lutego 2011 14:12
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2